Դասընթացի արդյունքում

Կիմանաք թե ինչ է Product Management-ը, Product Manager-ի դերը ՏՏ ընկերություններում

Կտիրապետեք Product Management-ի պրոցեսներին (from idea generation to product/feature release and tracking success) և կկարողանաք ստեղծել և իրականացնել product-ի մշակման ամբողջական ցիկլ

Կկատարեք գործնական առաջադրանքներ, ձեռք բերված գիտելիքներն ամրապնդելու համար

Կունենաք բավարար գիտելիքներ, որպես Junior Product Manager աշխատանքի ընդունվելու համար:

Դասընթացի ծրագիրը

Բաց դաս՝ 15.11.2023 (19:00)
2 ամիս (16 դաս), շաբաթական 2 օր, օրական 1,5 ժամ
Դասընթացն անցկացվելու է հայերեն լեզվով, սակայն հիմնական տերմինաբանությունը կլինի անգլերենով:
Introduction to Product Management
- Role of a Product Manager
- Historical context and evolution of PM
- Difference between PM and other roles (e.g., Project Management, Business Analysis)
- Product management mindset.
Product Lifecycle
Market Research & Customer Discovery
Design Thinking & User Experience
Methodologies and Frameworks
Technologies and tools
Research and analytics methods
Վկայականների հանձնում

Դասընթացի արժեքն ամսական

59.000դր79.000 դր

Գրանցում դասընթացին

Լրացրեք հետևյալ դաշտերը

Հաճախ տրվող հարցեր

Ո՞ր ժամերին են սկսվում դասերը և ի՞նչ տևողություն ունեն
Դասերն անց են կացվում երեկոյան ժամերին և տևում են 1.5 ժամ:
Ես ընդհանրապես փորձ չունեմ այս ոլորտում, կարո՞ղ եմ մասնակցել
Ինչպե՞ս մասնակցեմ